הבנה אינטואיטיבית של מושג המשיק והנגזרת

מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בספטמבר 2020