חפי"צ

בפרק זה נעסוק בשורשים בהם פ' הפועל היא האות י', וע' הפועל היא צ'.

שיעורים

חסרים-חפי"צ מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית
בגרות בלשון לכיתה י-יא, חסרי פי"צ – לשון לתיכון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

שורש ומשקל (שורש+משקל) בגזרת החסרים חפ"נ וחפי"צ מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

תרגול שמות עצם בגזרת חפ״נ וחפי״צ מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
גזרת חפ״נ וחפי״צ שלב ד׳ - תרגול פעלים ושמות מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית