בגרות בלשון לכיתה י-יא, חסרי פי"צ – לשון לתיכון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.