שורש ומשקל (שורש+משקל) בגזרת החסרים חפ"נ וחפי"צ

מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.