תרגול שמות עצם בגזרת חפ״נ וחפי״צ

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.