בגרות 581 2021 מועד נבצרים שאלה 6פונקציה מנה +שורש

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021