בגרות 481 2014 מועד א שאלה 2-גיאומטריה אנליטית

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021