בגרות 481 קיץ 2014 מועד ב שאלה 7-פונקציה עם שורש

מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 במאי 2021