ששת הימים-חלק א': הגורמים/הסיבות לפרוץ המלחמה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021