מלחמת ששת הימים

בפרק זה נעסוק במלחמת ששת הימים - הגורמים לה, מהלכיה המרכזיים, והשלכותיה על מדינת ישראל במגוון תחומים.

שיעורים

10:19 מלחמת ששת הימים בקיצור מאת הדרך הקלה, הועלה ע"י איתמר בנית
10:50 מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
13:03 הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
02:49 מלחמת ששת הימים - באנימציה מאת The Jewish Story - In Animation, הועלה ע"י איתמר בנית
14:53 50 שנה למלחמת ששת הימים: הר הבית בידינו מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
22:43 מלחמת ששת הימים מהלך ותוצאות-לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
25:22 ששת הימים-חלק ג': תוצאות המלחמה והשפעותיה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
17:23 ששת הימים-חלק א': הגורמים/הסיבות לפרוץ המלחמה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:59 הקרב על גבעת התחמושת- חדשות מהעבר מאת ליאורה מייזל, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:14 1967 הטעות הגורלית של ירדן מאת The Jewish Story - In Animation, הועלה ע"י איתמר בנית
15:00 50 שנה למלחמת ששת הימים: תרבות מלחמה מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
15:04 50 שנה למלחמת ששת הימים - תקופת ההמתנה מאת כאן חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית