ששת הימים-חלק ב': הנסיבות/הגורמים המידיים והמהלכים

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021