ששת הימים-חלק ג': תוצאות המלחמה והשפעותיה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021