פתרון תרגיל פוטנציומטר לבגרות 2021

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021