תנועה במהירות קבועה

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בספטמבר 2015

להשלים