חוק השבירה, חלק ב': פונקציות

מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2022