חוק השבירה, חלק ד': חוק השבירה

מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2022