שבירה של אור, חלק ה: פתרון תרגיל טיפוסי

מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2022