שבירה, חלק ח: פתרון שאלה בנושא של זווית קריטית

מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2022