נגזרת של מכפלת פונקציות - הסבר פצצה ודוגמאות

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 במרץ 2023