משוואת מקום זמן בתנועה קצובה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באוגוסט 2014

0:00 - התבוננות בדוגמה - חרוז שוקע במים.
0:55 - הגוף נע בתנועה קצובה וחישוב המהירות.
1:55 - הצגת שאלה - מה היה מקום הגוף ברגע מסוים?
2:15 - פיתוח משוואת מקום זמן לתנועה שוות מהירות מתוך הגדרת מהירות.
3:45 - הצבת הנתונים של התנועה שהוצגה בתחילת הסרטון וקבלת קשר מקום זמן לתנועה זו.
4:35 - הכללת הפתרון לשימוש עבור כל תנועה שוות מהירות.
5:32 - סיכום