החוק השלישי של קפלר

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בינואר 2016

להשלים