תורת החשמל 14 - חוק אוהם תרגיל מספר 1

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים