תורת החשמל 70 - חיבור קבלים בתור ובמקביל תרגיל 2

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים