תורת החשמל 74 - קבל במעגל חשמלי תרגיל 1

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים