תורת החשמל 75 - קבל במעגל חשמלי תרגיל 2

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים