תנועה במהירות משתנה (תאוצה קבועה)

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באוקטובר 2014

להשלים