פרופורציה בין קטעים ומשפט תאלס

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים