עמוד 433 שאלה 14 שאלה העוסקת במשפט תלס בטרפז

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים