מציאת יחס בין קטעים בטרפז ע"י משפט תאלס / חלק א

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 במאי 2016

להשלים