מסקנה ממשפט תלס לגבי משולש ודיון בנושא פרופורציות

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2016

להשלים