בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד 307 | תרגיל 17 |

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2016

להשלים