התיכון ליתר שווה למחציתו

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים