יישום חוק גאוס על תיל ישר טעון אינסופי

מטרה: הלומדים ידעו לפתח את הנוסחה למציאת שדה חשמלי סביב מטען המפוזר באופן אחיד על תיל אינסופי

שיעורים

15:25 שדה חשמלי בנקודה שנמצאת מול תיל טעון מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:31 שדה חשמלי של תיל אינסופי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

33:17 חשמל 19 חישוב שדה חשמלי של גליל מוליך דק ועבה. מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית