חשמל 19 חישוב שדה חשמלי של גליל מוליך דק ועבה.

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020