חשמל ומגנטיות למהנדסים: שדה חשמלי סביב תיל טעון

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018