שדה חשמלי בנקודה שנמצאת מול תיל טעון

מאת פיזיקה שאפשר להבין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 באפריל 2018

להשלים