הפוטנציאל החשמלי בשדה חשמלי אחיד

בפרק זה נראה כיצד מתנהג הפוטנציאל החשמלי בשדה חשמלי אחיד (הנוצר למשל באמצעות קבל לוחות).
מטרה:
הלומדים ידעו לחשב הפרשי פוטנציאל בין נקודות המצויות בשדה חשמלי אחיד.

שיעורים

10:43 הקשר בין שדה החשמלי ופוטנציאל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:34 חשמל ומגנטיות- 13. הקשר בין פוטנציאל לשדה חשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:37 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית בשדה חשמלי אחיד מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:40 עבודת הכוח החשמלי בשדה חשמלי אחיד מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
17:05 גרף פוטנציאל כפונקציה של מקום ALBUH 8 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית