גרף פוטנציאל כפונקציה של מקום ALBUH 8

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019