הקשר בין שדה החשמלי ופוטנציאל

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2015

להשלים