חשמל ומגנטיות- 13. הקשר בין פוטנציאל לשדה חשמלי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים