חשמל ומגנטיות- 14. השדה החשמלי בתוך מוליך

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים