דוגמא לכדור מוליך טעון

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים