חשמל-8.2 משטחים שווי פוטנציאל. שימור אנרגיה

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020