האצת גופים בשדה חשמלי

גופים טעונים המצועיים בשדה חשמלי משנים מסלולם בהשפעתו.
מטרות:

- הלומדים ידעו לחשב מסלול של גוף הנע בהשפעת שדה חשמלי אחיד.

- הלומדים ידעו לחשב מהירות גופים הנעים בשדה חשמלי משיקולי אנרגיה.

- הלומדים ידעו מהו תותח אלקטרונים, למה הוא משמש, וידעו לחשב מסלולי האלקטרונים בהנתן השדות החשמליים.

שיעורים

05:30 האצת גופים בשדה חשמלי מאת itamardag, הועלה ע"י itamar dag

פתרונות תרגילים

05:34 תרגיל - תנועת חלקיקים בשדה אחיד מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 תנועת מטען בשדה חשמלי אחיד בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 תנועת אלקטרון בשדה חשמלי בעיה 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית