תרגיל - תנועת חלקיקים בשדה אחיד

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בנובמבר 2018