תנועת מטען בשדה חשמלי אחיד בעיה 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים