תנועת אלקטרון בשדה חשמלי בעיה 3

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 באוקטובר 2015

להשלים