השדה המגנטי סביב תיל נושא זרם

זרם חשמלי יוצר סביבו שדה מגנטי.
מטרות:
הלומדים ידעו את כיוונו של השדה המגנטי הנוצר ע"י תיל נושא זרם.
הלומדים ידעו לחשב את הגודל והכיוון של השדה המגנטי שיוצר זרם בתיל אינסופי.


שיעורים

11:55 שדה מגנטי שיוצר תיל אינסופי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:30 פיזיקה חשמל ומגנטיות- ב 20171 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:42 מגנטיות 6: השדה החשמלי שיוצר תיל נושא זרם מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:55 שדה מגנטי של תיל (נוסחה) מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:34 מגנטיות נושא 5 - שדה שיוצר תיל ארוך בעל זרם מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
06:15 השדה המגנטי הנוצר ע"י תיל נושא זרם מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
12:10 חוק יד ימין ראשון מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:44 אלקטרומגנטיות 1 - חשמל יוצר מגנטיות מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

02:33 עמוד 244 תרגיל 4 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

15:25 מקורות שדה מגנטי בפחות מ-16 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית