אלקטרומגנטיות 1 - חשמל יוצר מגנטיות

מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 ביוני 2016

להשלים