השדה המגנטי הנוצר ע"י תיל נושא זרם

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2015

להשלים